MyFamilyChurch

Feedback from Keetmanshoop, Namibia

Ons as gemeente het met ‘n groot verwagting ons maand vas afgesluit met die besoek van die JoshGen span.  Will, Pam en Charl en Joe het saam met die Wellington span aanbidding gelei en die gemeente bedien met God se liefde.  Die teenwoordigheid van die Here was tasbaar gewees. Mense se harte is aangeraak, party het doping met Heilige Gees ontvang, profetiese woord ontvang, ander het ‘n taal ontvang en ‘n dogtertjie het genesing ontvang in haar bene. Die krag van die Here het mense aangeraak en trane van blydskap en genesing het gevloei.

Sondagoggend het Will die woord bedien wat ‘n woord in seisoen was, wat die gemeente kom versterk het in die geloof (Hand16:5). Die gemeente is aangeraak en versterk om vas te hou aan die beloftes wat die Here vir ons gegee het. Die naweek was soos ‘n vars wind wat in ons seile kom blaas het, sodat ons net sterker vorentoe kan beweeg en dit te bly doen wat God ons voor geroep het.

Dit was nie net ‘n “blessing” nie maar die span het kom bou.  Ons is opgewonde om terug tekyk en te sien wat God deur hulle kom bou het.  Wat ‘n voorreg om ‘n FOUR12 gemeente te wees en deel te wees van ‘n baie groter prentjie. Die wete dat ons nie alleen hier is in Namibie nie, maar dat daar ‘n span is wat help, sodat die evangelie verkondig word en dat gesonde gemeentes op kan staan en ‘n basis gevorm word vir die omgewing. Dit maak ‘n mens opgewonde om saam te werk in die koninkryk van God.

Dankie Jesus al die Lof kom U toe.

Andries-Louis, Keetmanshoop, Namibië

 

[English Translation]

As a church, we ended a monthly fast with a visit from a team of saints from JoshGen. Worship was led by a team from JoshGen meeting in Wellington, while Will and Pam Marais together with Joanne and Charl du Plessis shared their hearts with the love of God. God’s presence was tangible, some were baptised in the Holy Spirit, some started to speak in tongues for the first time and a small girl was healed. The healing power of God touched many and they cried with joy.

During the Sunday morning, Will shared a word in season with our church (Acts 16:5). It strengthened us greatly. We were encouraged to remember the promises that God gave us. The entire weekend was a breath of fresh air, to encourage us to keep on moving forward in faith with God, to do what he has called us to do.

It was a great blessing and we were strengthened. We are now excited to one day look back and see how God have changed us during this time. It is a privilege to be part of Four12 and the greater picture. Just knowing, here in Namibia, that we are not alone, that there is a team that assists in preaching the Gospel to form the basis of healthy churches in our community. This makes us very excited to work together with others in the Kingdom of God.

Thank you and all praise to Jesus.

Andries-Louis, Keetmanshoop, Namibia